Sida uu dhigayo Qodobka 22aad ee Xeerka AML/CFT ee soo baxay sanadkii 2016:-
  • FRC waxaa ay leedahay shuruuc-guud oo ilaaliya macluumaadka la helo, laga shaqeeyo, la hayo ama la qaybinayo waxaana ay si amaan ah ay dad isu dhaafsanayaan ayna la wadaageysaa macluumaad keliya marka ay jirto baahi si loogu adeegsado in laga hortago dhaqidda lacagta, maalgashiga/maaliyadsiinta argagaxisada, iyo dembiyada ka horreeya ee la xiriira sida ay dhigayaan habraacyada, siyaasadaha lagu heshiiyey iyo shuruucda u dhigan.
  • FRC waxaa ay leedahay xeerar lagu ilaalinayo amniga iyo sirnimada macluumaadka noocaas ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin habraacyo sheegaya sida loo haynayo, loo keydinayo, loo qaybinayo, oo loo ilaalinayo, iyo sidoo kale sida lagu helayo macluumaadka noocaas ah.
  • FRC waxaa ay hubineysaa in xubnaha shaqaalaheeda ka tirsan ay haystaan heerarka oggolaanshihii dhinaca amniga ahaa ayna fahamsan yihiin mas’uuliyadaha ka saaran haynta iyo qaybinta macluumaadka xasaasiga ah iyo kan sirta ah.
  • FRC waxaa ay hubineysaa in shaqaalaha ay lahaadaan tababar ku filan oo tilmaamaya sida ay u haynayaaan macluumaadka.
  • FRC waxaa ay xaddideysaa sida loo soo geli karo xarunteeda/tas-hiilaadkeeda iyo sida loo heli karo macluumaadkeeda, taas oo ay ka mid yihiin nidaamyada tiknolojiyada macluumaadka.