AWOODAHA DHAQANGELINTA U-HOGGAANSAMIDDA SHARCIGA

Sida uu dhigayo Qodobka 21(11) ee Xeerka AML/CFT ee 2016, Xarunta FRC waxaa ay leedahay awood ay ku soo saarto digniin rasmi ah, ay ku buriso ama laasho shatiga ganacsiga ayna ciqaab ganaax ah oo horey loo go’aamiyey (fixed penalty fine) ku soo rogi karto hay’adaha warbixinnada soo gudbinaya oo aan ka soo bixin waajibaadyadii ka saarnaa ka-hortagga lacag-dhaqidda iyo la-dagaallanka maaliyadsiinta/maalgashiga argagaxisada.

Tusahan hoose ayaa muujinaya tallaabooyinka la qaadayo si loo dhaqangeliyo u hoggaansamidda sharciga

Tiro
Tallaabooyinka dhaqangelinta
2019
1 Digniin Rasmi ah oo loo diro Bankiyad
2 Digniin Rasmi ah oo loo diro Xawaaladaha
3 Amarro Laalid Shti ah oo La Soo Saaro
4 Kala-noqoshada Shatiyada Ganacsi
5 Ganaax Maaliyadeed oo lagu soo rogo Bankiyada
6 Ganaax Maaliyadeed oo lagu soo rogo Xawaaladaha

and those who fail to comply with the law will face consequences. The members and institutions involved in these matters should work together closely and avoid any actions that could create a gap between them. 3/3