Iskaashi Heer Qaran

Sida uu dhigayo Qodobka 21 (5) ee Xeerka AML/CFT ee 2016, FRC waxaa ay Heshiis Is-faham (MoU) iyo heshiisyo kale la geli kartaa hay’adaha dhaqangelinta sharciga, hay’adaha qaran ee wax-nidaamiya iyo hay’adah akale ee awoodda u leh si ay ula wadaagto macluumaadka lagamamaarmaanka u ah sidii ay hay’adda heleysa macluumaadka u fuliso mas’uuliyadaheeda iyo hawlaheeda. 

MagacaShabakada
Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud https://agosomalia.so/en
Ciidanka Booliska Soomaaliyeedhttps://police.gov.so/en

and those who fail to comply with the law will face consequences. The members and institutions involved in these matters should work together closely and avoid any actions that could create a gap between them. 3/3