Sida uu dhigayo Qodobka 14aad ee Xeerka AML/CFT ee 2016, hay’adaha warbixinta soo gudbinaya ee lagu qeexay Qodobka 4(1), (Hay’adaha Maaliyadda, sida Bankiyada iyo Xawaaladaha waa in ay dhaqdhaqaaqyada lacagaha badan u soo sheegaan Xarunta Warbixinnada Maaliyadeed (FRC). TUSAHAN HOOSE AYAA SHARXAYA Dhaqdhaqaaqa Lacagta Cadddaanka ah ee Badan ee dhacay muddada warbixinta ee la xusey.

and those who fail to comply with the law will face consequences. The members and institutions involved in these matters should work together closely and avoid any actions that could create a gap between them. 3/3