Sida uu dhigayo Qodobka 14aad ee Xeerka AML/CFT ee 2016kii, hay’adaha warbixinnada soo gudbinaya ee lagu qeexay Qodobka 4 (1), (Hay’adaha Maaliyadeed, sida Bankiyada iyo Xawaaladaha waa in ay warbixinnada dhaqdhaqaaqyada shakiga leh ay u soo gudbiyaan Xarunta Warbixinnada Maaliyadeed (FRC). Tusahan hoose ayaa sharxaya Dhaqdhaaqyada Laga Shakiyey ee la soo gudbiyey muddo war-bixinneedda halkaa ku xusan.

and those who fail to comply with the law will face consequences. The members and institutions involved in these matters should work together closely and avoid any actions that could create a gap between them. 3/3